درباره ما

تماس با آپامه صنعت

معرفي شركت آپامه صنعت

شرکت آپامه صنعت با استفاده از سابقه طولاني و موثر بيش از 20 سال مديران خود در مدیریت شرکت مشابه و اجرای پروژه های صنعتی، در سال 1386 شمسي با هدف تولید و تامین تجهیزات ایمنی پروژه های صنعتی تشکیل گرديد. تمرکز شرکت آپامه صنعت بر روی بخش های ایمنی ، آتش نشانی و حراست کارخانجات و صنایع مختلف متمرکز بوده است. مديران شرکت آپامه صنعت با شعار “ رسيدن به كيفيت پويا و فرا گير “ سعي نمودند كه با پايه گذاري اين شركت با رويکردي نو و منفك شده از سيستم هاي سنتي بستر مناسبي براي نيل به اين هدف فراهم آورند.در واقع شعار شرکت آپامه صنعت آرماني است كه با دستيابي به آن بسياري از معضلات و كاستي هاي دستگاه هاي صنعتي ايران مرتفع گشته و در تمامي بخش ها نظير طراحي ، خريد مصالح ، كنترل توليد ، ساخت ، فروش ، نصب و راه اندازي ، خدمات پس از فروش ، ضمن هر چه بهتر ارائه نمودن توليد ساخته شده ارزش و مقام واقعي مشتري را نمايان مي سازد.

کيفيت پويا و فراگير کيفيتي است که هميشه نگاه منتقدانه اي به خود داشته و کيفيت  را تنها د ر دوام و اعتماد پذيري کالا نمي داند. اين کيفيت فراگير بوده و جنبه هاي زيبا شناختي ,  زمان ، قيمت , کاهش انرژي ، قابليت باز يافت شدن ،  رضايت همکاران ، پيمانکاران و از همه مهمتر رضايت مشتري را در بر مي گيرد.