نصب راهبند;راه اندازی راهبند;راهبند آکاردئونی برقی;نصب راهبند برقی;راهبند;راهبند اهرمی

تماس با آپامه صنعت

رزومه راهبند گروه صنعتی آپامه

برخی از پروژه های اتمام یافته راهبند

جهت مشاهده بخشی از رزومه گروه صنعتی آپامه لطفا بر روی فیلد زیر کلید کنید:
جهت مشاهده برخی از پروژه ها به صورت فیلم به بخش زیر مراجعه کنید:

 

1.پروژه راهبند آکاردئونی برقی شرکت امرسان درب اصلی به طول 20 متر .جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
2.پروژه راهبند کشویی برقی شرکت امرسان  ضلغ جنوبی به طول 5 متر دو دستگاه .جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
3.پروژه راهبند آکاردئونی برقی هتل جنه عراق.جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
4.پروژه راهبند اهرمی شرکت ماموت جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
5.پروژه راهبند اکاردئونی برقی شرکت آب شیرین کن بندرعباس جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
6.پروژه راهبند آکاردئونی برقی پارک اب و آتش تهران جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
7.پروژه راهبند اهرمی شرکت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی تهران جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
8.پروژه راهبند آکاردئونی برقی  نیروگاه برق نوشهر جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
9.پروژه راهبند بازویی فنس دار شرکت صالح چوب اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
10.پروژه راهبند بازویی فنس دار شرکت ماموت شماره 2 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
11.پروژه راهبند  آکاردئونی شرکت پدیده شیمی قرن گلرنگ جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
12.پروژه راهبند بازویی  اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
13.پروژه راهبند فنس دار پالایشگاه نفت اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
14.پروژه راهبند آکاردئونی برقی هواپیمایی هما جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
15.پروژه راهبند بازویی فنس دار معدن مس سیرجان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
16.پروژه راهبند بازویی فنس دار اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
17.پروژه راهبند بازویی فنس دار شرکت ماموت 3 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
18.پروژهراهبند بازویی فنس دار شرکت ماموت 4جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
19.پروژه راهبند بازویی فنس دار شرکت خاک چینی مرند جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:(نصب شده توسط نمایندگی استان تهران)
20.پروژه راهبند بازویی تاشو بانک آینده جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:(نصب شده توسط نمایندگی استان تهران)
21..پروژه  راهبند بازویی ایرانی فولاد سبزوار جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:(نصب شده توسط نمایندگی استان تهران)
22..پروژه راهبند اکاردئونی برقی  مجتمع فرهنگی رفاهی ورزشی کشتی رانی جمهوری اسلامی جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
23.پروژه راهبند اکاردئونی برقی  پاد الوان پاک اشتهارد جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:(نصب شده توسط نمایندگی استان تهران)
24.پروژه راهبند اکاردئونی برقی  آرامستان آرامنه  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
25.پروژه راهبند کشویی برقی  شرکت فولادسازان جویبار  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید(نصب توسط نماینده اصفهان):
26.پروژه راهبند آکاردئونی برقی هتل کاویان بوشهر جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
27.پروژه راهبند بازویی یا راهبند اهرمی شرکت ماموت  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
28.پروژه راهبند آکاردئونی برقی شرکت الکترود سپاهان اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:


 
29.پروژه راهبند آکاردئونی برقی منطقه ویژه شیراز جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
30.پروژه راهبند آکاردئونی  شرکت الکترود اردکان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
31.پروژه راهبند آکاردئونی برقی سازمان زیبا سازی شهر تهران1 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
32.پروژه راهبند آکاردئونی دستی نمایندگی کیا موتور آمل (سفارش همکار) جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
33.پروژه راهبند آکاردئونی برقی سازمان بنادر بندر انزلی (سفارش همکار) جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
34.پروژه راهبند بازویی فنسدارنیروگاه برق شهید منتطری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
35.پروژه راهبند آکاردئونی برقی شرکت گندله سازی مادکوش 1 (سفارش نماینده فروش) جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
36.پروژه راهبند آکاردئونی برقی شرکت گندله سازی مادکوش 2 (سفارش نماینده فروش) جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
37.پروژه راهبند بازویی یا راهبند اهرمی بیمارستان تامین اجتماعی امام موسی کاظم بندر ماهشهر  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
38.پروژه راهبند بازویی یا راهبند اهرمی بیمارستان جهرم   جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
39.پروژه راهبند آکاردئونی برقی سازمان زیبا سازی شهر تهران2 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
40.پروژه راهبند آکاردئونی برقی شرکت مواد مهندسی مکرر قزوین جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
41.پروژه راهبند بازویی فنسدار شیراز (نصب نماینده )جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
42.پروژه راهبند آکاردئونی برقی شرکت صنابع سیمان زابل جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
43.پروژه راهبند بازویی فنسدار شرکت لوازم خانه و آشپز خانه لیمون جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
44-پروژه راهبند بازویی مجتمع مسکونی ابشار تهران  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
45-پروژه راهبند بازویی شرکت نفت ایرانول  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
46-پروژه راهبند بازویی شرکت صنایع ملی مس ایران جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
47-پروژه راهبند بازویی باشگاه شناره 2 شرکت نفت جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:

48-پروژه راهبند بازویی شرکت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:

49-پروژه راهبند بازویی نصب همکار اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
50-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک شرکت نفیس نخ قزوین جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
51-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک شرکت پترو پاک مشرق زمین  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
52-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک شرکت دیرگداز فارس جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
53-پروژه راهبند بازویی مجتمع تحاری آتی سان همدانAVB-BR-750 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
54-پروژه راهبند بازویی مپنا AVB-BR-750 (نصب و فروش همکار اراک مهندس محمدی) جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
55-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک صنایع ملی مس  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
56-پروژه راهبند آکاردئونی شناور سازی جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
57-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی همکار عسلویه  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
58-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی آرد گندم طلایی کرج  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
59-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی شرکت زر معدن   جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
60-پروژه راهبند آکاردئونی دستی مدل XGD شرکت کناف جهت مشاده جزییات بر روی فیلد زیر کلید کنید:
61-پروژه راهبند آکاردئونی دستی مدل HGD شرکت پالایش نفت لاوان جهت مشاده جزییات بر روی فیلد زیر کلید کنید:
62-پروژه راهبند آکاردئونی دستی مدل HGD و XGT شرکت پتروشیمی ماهشهر جهت مشاده جزییات بر روی فیلد زیر کلید کنید:
63-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی 96 واحدی تهران  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
64-پروژه راهبند AVB-BR-370 بازویی دانشگاه علم و صنعت  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
65-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک شهرک صنعتی شمس اباد جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
66-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک صنایع ملی مس جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
67-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک دانشگاه علم و صنعت جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
68-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی صنایع مقدم اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
69-راهبند امنیتی جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
70-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک میرداماد جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
71-پروژه راهبند آکاردئونی دستی سازمان ترافیک مشهد جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
72-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک صنایع غذایی مانا جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
73-پروژه راهبند آکاردئونی دستی کاله امل جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
74-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی شرکت پارتاک دیزل سپهر جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
75-پروژه راهبند بازویی فنس دستی معدن اصفهان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
76-پروژه راهبند AVB-BR-750 بازویی همکار دو دستگاه 8 متری و فنس دار جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
77-پروژه راهبند AVB-BR-370 بازویی شرکت پترو سازه مبین جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
78-پروژه راهبند آکاردئونی دستی شهرداری نسیم شهر  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
79-پروژه راهبند AVB-BR-370 بازویی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
80-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک نفت ستاره خلیج فارس جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
81-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک عرفان دارو جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
82-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک پتروشیمی نفت ستاره خلیج فارس جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
83-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک پتروشیمی اصفهان 2 دستگاه 10 متر جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
84-پروژه راهبند بازویی 750 وات  ازادراه تهران شمال  1 دستگاه 6 متری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
85-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک ذخایر پتروشیمی 1 دستگاه  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
86-پروژه راهبند بازویی فنس دار750 وات منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به سفارش همکار تهران  2 دستگاه 6 متری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
87-پروژه راهبند بازویی 370 وات بیمارستان کودکان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
88-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک شام شام شیراز 1 دستگاه  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
89-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک فرودگاه زاهدان2  دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
90-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک فرودگاه زاهدان2  دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
91-پروژه راهبند آکاردئونی اتوماتیک فرودگاه ایران شهر 2  دستگاه  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:92-پروژه راهبند آکاردئونی دستی سنگین ایران مال 5  دستگاه  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
93-پروژه راهبند آکاردئونی دستی سنگین دانشگاه هوایی شهید ستاری 2 دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
94-پروژه راهبند آکاردئونی دستی سنگین شهرداری همدان 5 دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
95-پروژه راهبند آکاردئونی دستی سنگین مجموعه ورزشی گلستان کمال اباد کرج 1 دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
96-پروژه راهبند آکاردئونی دستی سنگین مجموعه تفریحی نمک ابرود  2 دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
97-پروژه راهبند بازویی فنس دار 6 متری شرکت تیسان چوب1 دستگاه جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
98-پروژه راهبند بازویی 180 وات معاونت فنی شهرداری تهران جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
99-پروژه راهبند بازویی 370 وات پارتاک دیزل سپهر جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
100-پروژه راهبند بازویی فنسدار  دانشگاه شاهد درب 3 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
101- پروژه راهبند آکاردئونی برقی استانداری مشهد 2 دستگاه 6.4 متری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
102-پروژه راهبند بازویی فنسدار  دانشگاه شاهد درب 1 و 2 جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
103-پروژه راهبند آکاردئونی دستی XGD سام سنتر فرشته جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
104-پروژه راهبند بازویی 370 وات کاله اهوار جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
105-پروژه راهبند بازویی 370 وات کاله بندر عباس جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
106-پروژه راهبند بازویی 370 وات کاله کرمان جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
107- پروژه راهبند آکاردئونی برقی سردخانه شیراز 2 دستگاه 13.6 متری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
108- پروژه راهبند آکاردئونی برقی کارخانه ارد شیراز 1 دستگاه 15.2 متری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
109- پروژه راهبند آکاردئونی مدل XGD-1900-23X تعداد 10 ذستگاه و حصار توری پرتابل 20 دستگاه  شرکت تجهیزت انرژی دانا جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
110-پروژه راهبند بازویی 370 وات 2 دستگاه سازمان انتقال خون جنوب جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
111-پروژه راهبند بازویی 370 وات کاله اراک جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
112-پروژه راهبند بازویی 750 وات فراورده های گوشتی کاله جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
113-پروژه راهبند آکاردئونی دستی نیم سنگین  6 دستگاه برق منطقه ای تهران  جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
114- پروژه راهبند آکاردئونی برقی دیر گداز مهر آریان فارس 2 دستگاه 15.6 متری جهت مشاهده جزییات بر روی فیلد زیر کلیک کنید:
115...