تفاوت راهبند آکاردئونی سنگین و نیم سنگین

تماس با آپامه صنعت

مقایسه راهبند آکاردئونی سنگین و نیم سنگین

مقایسه راهبند آکاردئونی سنگین و نیم سنگین در حالت های HGD-SHGD-SHG-XGD

 
مقایسه راهبند های غیر قابل حمل
مدل سنگین نیم سنگین 2 نیم سنگین 1 سبک
نام تجاری HGD SHGD SHG XGD
نوع لینک فلزی فلزی فلزی فلزی
ابعاد لینک 40*20 میلی متر 40*20 میلی متر 30*15 میلی متر 25*10 میلی متر
رنگ سازه کوره ای الکترواستاتیک کوره ای الکترواستاتیک کوره ای الکترواستاتیک کوره ای الکترواستاتیک
طول گام 40 سانتی متر 40 سانتی متر  30 سانتی متر 21.5 سانتی متر
حداکثر طول 40 متر  30 متر  10 متر 5 متر 
ارتفاع 

120 سانتی متر 

150  سانتی متر 

180 سانتی متر

120  سانتی متر 

150  سانتی متر 

180 سانتی متر

120 سانتی متر 

 

120 سانتی متر 

150  سانتی متر 

200 سانتی متر

پایه  هر 40 سانتی متر یک عدد هر 120 سانتی متر یک عدد هر 120 سانتی متر یک عدد هر 250 سانتی متر یک عدد
تصویر تصویر راهبند تصویر راهبند تصویر راهبند تصویر راهبند